Covid-19’un hayatımıza etkilerini azaltacak ya da ortadan kaldıran çözümler üreten bütün kişi ve kurumlara çağrımız açıktır.

Fikir sahiplerinin etkinlikte en az 2’şer kişilik takımlar halinde bulunması / katılması zorunludur.